joi, 12 iulie 2012

OSCILOSCOPUL

Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce reprezintă variația în timp a diferitelor mărimi sau a curbelor ce reprezintă dependența între două mărimi. Imaginile obținute pe ecran se numesc oscilograme. 
Osciloscoapele moderne sunt alcătuite din mai multe elemente coponente , conectate între ele după o schemă bloc ca cea reprezentată în figura 1 și conține: tubul catodic, amplificatoarele pe orizontală și pe verticală Ax și Ay, atenuatoarele pe orizontală și pe verticală Atx și Aty, generatorul bazei de timp, circuitul de sincronizare ( de declanșare), circuitul pentru controlul intensității spotului, circuitul de întârziere și blocul de alimentare.
Figura 1 Părțile componente ale osciloscopului

Tubul catodic este o parte principală a osciloscopului. El este format dintr-un tub de sticlă tronconic, vid în interior. În interiorul tubului se găsesc filamentul (1), catodul (2), anodul de comandă(3), anodul de focalizare(4), anodul de accelerare(5), plăcile de deflexie pe orizontală și pe verticală(5, 6). Pe partea frontală a tubuluise depune o substanță luminiscentă formând ecranul (7).


Panoul frontal al osciloscopului arată ca în figura 3. Osciloscopul  se poate utiliza pentru măsurarea amplitudinii, a perioadei și, indirect, a frecvenței. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu